Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Nafoukal jsem a spáchal trestný čin.

Pavel Vacek 0

Pokud chcete minimalizovat dopady toho co jste spáchal je důležité jednat rychle a ihned třeba druhý den získat potvrzení o nástupu do protialkoholního programu, ten je dobrovolný. To, že svou terapii hradíte sám a k soudci už přicházíte s vlastním aktivním řešením vám pomůže minimalizovat trestní dopady.

Advokát Mgr. Petr Fohl dodává: V případě jiné trestné činnosti než řízení vozidla pod vlivem alkoholu je třeba mít na zřeteli, že soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až deset let, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností. Trest zákazu činnosti spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení. Stejně jako v případě dopravních deliktů přihlédne soud při rozhodování o době trvání tohoto trestu mimo jiné i k chování pachatele po spáchání trestného činu a k jeho postoji k trestnému činu. Doloží-li pachatel soudu, že se dobrovolně a na své náklady účastní protialkoholní terapie za účelem prevence obdobného jednání v budoucnu, může ji soud vzít v potaz při rozhodování o době trvání trestu zákazu činnosti. Stejně tak může účast odsouzeného na protialkoholní terapii příznivě ovlivnit rozhodování soudu o žádosti odsouzeného o upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti po uplynutí jeho poloviny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *