Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Odebrání řidičského průkazu a snížení trestu.

Pavel Vacek 0

Slovo právníka. Budete-li řídit vozidlo v provozu na pozemních komunikacích pod vlivem alkoholického nápoje, bude vám s největší pravděpodobností uložen trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Při rozhodování o době trvání tohoto trestu přihlédne správní orgán nebo soud mimo jiné i k vašemu chování po spáchání předmětného deliktu a k vašemu postoji k němu.  Doložíte-li soudu nebo správnímu orgánu, že se dobrovolně a na své náklady účastníte protialkoholní terapie za účelem předejití obdobnému jednání v budoucnu, může tato skutečnost pozitivně ovlivnit rozhodování tohoto orgánu o době trvání trestu zákazu činnosti. Stejně tak může vaše účast na protialkoholní terapii příznivě ovlivnit rozhodování soudu nebo správního orgánu o vaší žádosti o upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti po uplynutí zákonem stanovené doby. Mgr. Petr FOHL, advokát.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *